UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


HVIDR-a Belie uspjeno organizirala teaj za rukovatelja motornom pilom 03.02.2015

Slika

U ponedjeljak dana 02. veljae 2015. godine, u suradnji s Pukim otvorenim uilištem „Poetika“, Ustanovom za obrazovanje odraslih iz Osijeka, Udruga HVIDR-a Beliše je za  hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Valpovštine uspješno organizirala Teaj za „Rukovatelja motornom pilom“.

Ovaj teej, koji se po završetku školovanja upisuje u radnu knjiicu polaznika, je u sklopu programa obrazovanja odraslih koji je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Ovakav nain obrazovanja i osposobljavanja svojih lanova i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Valpovštine Uduga HVIDR-a Beliše e nastaviti tijekom 2015. godine.

 SlikaSlika

Slika Slika

Slika Slika

Slika

 

"100 % ZA HRVATSKU" 27.01.2015

Slika

lanovi Udruge HVIDR-a Beliše, zajedno s predstavnicima lanova Udruga proizašlih iz Domovinskog rata Osjeko-baranjske upanije, u nedjelju i ponedjeljak 25. i 26. sijenja 2015. odlaskom na prosvjed pred Ministarstvo branitelja u Zagreb, Savsku 66. iskazali su potporu 100 hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i branitelja Republike Hrvatske u ostvarivanju zajednikih ciljeva u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku.

Slika

Ovim odlaskom u Zagreb, Savsku 66. Udruga HVIDR-a Beliše je, po 7-mi puta, svojom nazonošu pokazala cjelokupnoj hrvatskoj javnosti "Da hrvatske branitelje veu zajedništvo i ljubav prema Domovini Hrvatskoj koju smo iskazali tijekom Domovinskog rata i sada kada na demokratski nain prosvjedujemo u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku" za koju su mnogi hrvatski branitelji Valpovštine i Republike Hrvatske dali svoje ivote.

Slika

U ponedjeljak 26. sijenja u Savsku 66 stiglo je i 11 maratonaca koji su nakon maratona dugog 328 kilometara, pod nazivom "100% za Hrvatsku", u organizaciji Maraton kluba Hrvatski sokol - Osijek, svojim dolaskom dali potporu udruzi Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i braniteljima, koji prosvjeduju ve 100 dana ispred Ministarstva branitelja.

Maratonci su poduprli hrvatske ratne vojne invalide i branitelje u njihovu zahtjevu za ostavkama ministra branitelja Predraga Matia i njegovih suradnika, Bojana Glavaševia i Vesne Na te donošenjem Ustavnog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, odnosno definiranjem Domovinskog rata kao temelja Hrvatske.

Slika

Najstariji maratonac Zlatko Miloševi kojem je 64 godine, i najmlai Domagoj Katuši od 16 godina, naglasili su da im je bila ast sudjelovati u ovom maratonu od Vukovara do Zagreba i dodali kako im nije bilo teško pretrati tu dionicu u znak potpore prosvjedu hrvatskih branitelja. 

SlikaSlika

Slika Slika

Slika

Slijedei odlazak u Zagreb, Savsku 66., Udruga HVIDR-a Beliše planira za 15. i 16. veljae 2015. godine.

 
 

SJEDNICA PREDSJEDNITVA UDRUGE HVIDR-a BELIE U PETRIJEVCIMA 22.01.2015

Slika

sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Beliše u Petrijevcima            

 Kako je i najavljeno, u srijedu 21. sijenja 2015. s poetkom u 19,00 sati, u prostorijama „Lovakog Doma“ u Petrijevcima, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše odralo je svoju 2 sjednicu Predsjedništva u 2015. godini.

 U uvodnom dijelu sjednice nazone su pozdravili, koordinator Udruge HVIDR-a Beliše za Opinu Petrijevci gosp. Zdravko Bakari i gosp. Pavo Mileki Predsjednik Udruge.

 Na sjednici, na kojoj su bili nazoni i lanovi Udruge iz Petrijevaca, usvojen je Plan rada udruge za 2015. godinu koji je definiran u 23 toke i Plan obiljeavanja Blagdana, Spomendana i Obljetnica.

 Jednoglasno je podran prijedlog potpore mirnom prosvjedu hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata ispred Ministarstva branitelja u Zagrebu, Savska 66. „100% za Hrvatsku“, na kojem e u nedjelju i ponedjeljak, 25 i 26. sijenja 2015. sudjelovati i 10 predstavnika Udruge HVIDR-a Beliše.

     Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u srijedu, 4. veljae 2015. u Bizovcu.

 SlikaSlika

SlikaSlika

Slika


16.01.2015
 

O b a v i j e s t

lanovima i simpatizerima Udruge HVIDR-a Beliše

Objavljeno 15. sijenja 2015.

OBRASCI ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE OLAKŠICA ZA POTPOMOGNUTA PODRUJA

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 158/13) Grad Beliše svrstan je u II skupinu jedinica lokalne samouprave ija je vrijednost indeksa razvijenosti izmeu 50% i 75% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske.

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14) i Zakona o porezu na dohodak, a ovisno o stupnju razvijenosti lokalne samouprave, graani sa prebivalištem i stvarnim boravkom na potpomognutom podruju ostvaruju i odreene porezne olakšice.

Za ostvarivanje poreznih olakšica nuna je i potvrda Grada Beliša te ovim putem graani grada Beliša mogu preuzeti obrasce potrebne za izdavanje navedene potvrde. Uz potpisani i ispunjeni obrazac zahtjeva potrebna je potpisana i ispunjena izjava jednog svjedoka, uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Beliše i preslik osobne iskaznice.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti u Gradsku upravu grada Beliša, I kat, soba broj 8.


ESTITKA ZA DAN DRAVNOSTI 15.01.2015

Slika

Slika

UDRUGA HVIDR-a BELIŠE ESTITA SVIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA, I SVIM HRVATICAMA I HRVATIMA, MA GDJE BILI,

"DAN DRAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE"


ESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOI I SRETNA NOVA 2015. GODINA 23.12.2014
Slika

JEDAN KRI ZA JEDAN IVOT 11.12.2014

Slika

SlikaSlika

              "Odustajanja nema, u Zagrebu emo ostati koliko treba"

Dana 10. prosinca 2014. godine, na Meunarodni dan ljudskih prava, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, zajedno sa hrvatskim braniteljima, veteranima i ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i lanovi njihovih obitelji iz cijele Hrvatske odjeveni u crne majice s kriom naprijed, i velikim bijelim upitnikom na leima, u 12 sati iz Savske 66, u "hodnji upozorenja" pod nazivom "Jedan kri za jedan ivot" krenuli su na Trg bana Jelaia gdje je odran skup kako bi se upozorilo elne ljude nadlenih dravnih institucija na problem i potrebu uinkovitijih mjera sprjeavanja suicida hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, lanova njihovih obitelji i graana Republike Hrvatske.

Na skupu je istaknuto da se u Republici Hrvatskoj godišnje zabiljei izmeu 800 i 1000 samoubojstava, od ega 100 do 120 poine hrvatski branitelji. Od 1990. do lipnja 1996. godine samoubojstvo su  prema podatcima branitelja poinila 266 hrvatska branitelja, do 2005. godine bilo je ukupno 1632 samoubojstava hrvatskih branitelja.

„Poštovani suborci, hrvatski branitelji, veterani, ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, i lanovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pridruite nam se, budite dio nastojanja ouvanja ivota, pokaimo ljubav kao priznavanje Boje dobrote, pretoene u ljubav prema blinjemu. Društvena solidarnost i pravednost, nesebinost i sloga – stupovi su na kojima je mogue i dalje graditi Hrvatsku, oslanjajui se na vrijednosti koje smo izgradili tijekom Domovinskog rata, koje ne smiju biti dovedene u pitanje, ako elimo Boji blagoslov i snagu snaniju od ljudskih pravorijeka nedostojnih istina i budunosti.“

Skup je završioispred zagrebake Katedrale snimanjem milenijske fotografije „Jedan kri za jedan ivot“ 

SlikaSlika


Više
STIPENDIRANJE DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA - OBAVIJEST 09.12.2014
Slika

          O B A V I J E S T

  Udruga HVIDR-a Beliše obavještava svoje lanove i hrvatske branitelje Valpovštine da je Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao

NATJEAJ

za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveuilišnog i strunog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim uilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, za akademsku godinu 2014/2015.

  O uvjetima i Obrascima za prijavu na natjeaj, lanovi udruge i hrvatski branitelji Valpovštine mogu se informirati i dobiti potrebne upute, u prostorijama Udruge HVIDR-a Beliše, Vij. J.J.Strossmayera 67, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 do 20:00 sati.


Promocija knjige ovjek i njegova sjena, dr. Ante Kovaevia 02.12.2014
HVIDR-a Belie sveano obiljeila "Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju" 30.11.2014

Slika

SlikaSlika

   U nedjelju 30. studenog 2014. godine Udruga HVIDR-a Beliše je Torjancima sveano obiljeila „Dan prve oruane akcije na okupiranu Baranju“. 

Toga dana, prije dvadeset i tri godine u malom Baranjskom mjestu Torjanci poginula su etiri hrvatska branitelja: Pavo Horvat, Marko Pavlovi, Darko Dervenšek i Damir Banovi.

Središnja sveanost obiljeavanja sjeanja na etvoricu poginulih hrvatskih branitelja zapoelo je u Torjancima polaganjem vijenaca, paljenjem svijea i molitvom u 15:00 sati, ispred spomen - obiljeja poginulih hrvatskih branitelja, predvoena mjesnim upnikom.       

   U sklopu obiljeavanja Dana prve oruane akcije na okupiranu Baranju, predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše su u jutarnjim satima, paljenjem svijea i polaganjem vijenaca odali poast i poginulim hrvatskim braniteljima Satnice i Perijevaca.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika


Više
PROMOCIJA KNJIGE "OVJEK I NJEGOVA SJENA" DR. ANTE KOVAEVIA 25.11.2014

Slika

Knjiga ovjek i njegova sjena svjedoi o progonu politikih neistomišljenika, montiranim sudskim procesima te grijesima komunistike ideologije, totalitarnog sistema i prakse bivše Jugoslavije, ali i potrebi oproštenja i pomirenja.

U predstavljanju knjige autor e iznijeti svoja sjeanja i dokumente kako bi opisao vlastita stajališta o dogaajima i ljudima iz vremena komunistike represije, koju je sam imao prilike osjetiti na vlastitoj koi. Pritom se osvrnuti na susret sa svojim bivšim progoniteljima, udbašima. No, poruka knjige ipak lei u praštanju i pomirenju.

U sklopu promocije knjige biti e prikazan videoisjeak iz emisije HRT-a Hrvatska uivo u kojemu dr. Kovaevi, zajedno sa eljkom Kekiem, ovjekom koji ga je kao tajni agent UDBA-e za vrijeme komunistikog reima uhodio, progovara o nastanku knjige i potrebi lustracije u hrvatskom društvu.

Kroz ivotnu priu "ovjeka i Sjene” koji su se nakon 30 godina upoznali u demokratskoj, poslijeratnoj Hrvatskoj, prikazana je i sadašnja stvaranost Hrvatske u kojoj glavnu rije, kako tvrde, vode bivši udbaši.

 


GODINJA SKUPTINA HVIDR-eBELIE 24.11.2014

Slika

Dana 21. studeni 2014. god. u nazonosti predstavnika Zajednice udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine, Veterana 3. Gardijske brigade i predstavnika Anti teroristike Vojne Policije Osijek, te redstavnika medija u gardskoj Vijenici grada Beliša odrana je redovna izvještajna godišnja Skupštine Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Beliša.

Skupština je otpoela intoniranjem Himne, a potom je minutom šutnje odana poast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Predsjednik gosp. Pavo Mileki otvorio je redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu udruge HVIDR-a Beliše, pozdravio nazone i predloio radno Predsjedništvo od 5 lanova koje je nakon potvrde Skupštine, nastavilo sa radom sjednice.

Tom prigodom, gosp. Pavo Mileki, podnio je Izvješe o radu u protekloj godini, iz kojeg je vidljiv kontinuirani rad udruge kroz odrane 22 sjednice predsjedništva, jednu radnu sjednicu sa lanovima udruge i nekoliko radnih sastanaka sa koordinatorima na podruju djelovanja udruge i angairanost lanova Predsjedništva, Nadzornog odbora i pojedinih lanova udruge.

Hvalevrijedni projekti, programi i aktivnosti koje provodi Udruga HVIDR-a Beliše, nisu poznati samo braniteljskoj populaciji Valpovštine nego i široj društvenoj i lokalnoj zajednici.

U izvješu za prethodno razdoblje, osim brige pruanja pravne pomoi za lanove udruge, rješavanje problematike vezane za mirovine, invalidnine i problematiku zdravstvene skrbi, posebno se osvrnuo na provedene aktivnosti udruga, od Imenovanja koordinatora udruge HVIDR-a Beliše za grad Valpovo, op. Bizovac i op. Petrijevce, te MO Ladimirevce i MO Satnicu, do sudjelovanja u obiljeavanju Blagdana, obljetnica i vanih datuma novije Hrvatske povijesti. Sudjelovanja u organizaciji obljetnice 107. Brigade HV-a, obiljeavanju obljetnice napada na Baranju, organizaciji Mimohoda do spomen obiljeja poginulim hrvatskim braniteljima 107 brigade HV-a na lijevoj obali r. Drave, sudjelovanja u obiljeavanju obljetnice raketiranja Bizovca, Mimohodu u Vukovaru, proslavi Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti na podruju djelovanja udruge i na središnjoj proslavi u Kninu, obiljeavanju blagdan Svih svetih i Dušnog dana, na podruju Valpovštine, organiziranju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma protiv irilice, sudjelovanja naprvoj Konvenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanovi njihovih obitelji u Zagrebu, a nedavno, i osobnom nazonošu, iskazivanjupotpore prosvjednicima u Zagrebu, 100% invalidima Domovinskog rata. Sudjelovanja u humanitarnom radu – prikupljanju pomoi poplavljenim podrujim istone Slavonije, te prikupljanju hrane, rabljenjene odjee i obue za lanove Udruge i graane Valpovštine u potrebi.

Nadalje, predsjednik udruge gosp. Mileki je istaknuo da je udruga uspješno organizirala i nekoliko predavanja, kulturno-zabavnih aktivnosti i tri strune radionice za hrvatske branitelje Valpovštine u suradnji s Graanskom inicijativom Veteranski centar koju vodi dr. Boidar Popovi, pod nazivom „Vukovar 1991 u Belišu 2014.“ u sklopu kojih je bila video projekcija filma pod nazivom "Deko kojem se urilo", autorice Biljane aki i promocija knjige Drage Maksimovia i Davora Runtia iz Vukovara.

Naglasio je kako udruga redovno informira lanove, hrvatske branitelje valpovštine i javnost o planiranim i provedenim aktivnostima na internet stranicama Udruge, stranicama HVIDR-e RH, internetu, gradskom portalu te lokalnim pisanim i elektronskim medijima.

Organizirali smo prve športske igre hrvatskih branitelja Valpovštine na odmorištu Drava u Bistrincima, sudjelovali na Olimpijadi starih športova u Broancima, obiljeavanju dana grada Beliša, Sajmu udruga, sudjelovali na svehrvatskom športskom natjecanju invalida Domovinskog rata u Makarskoj i brojnim drugim aktivnostima i manifestacijama.

Udruga se pravovremeno javlja na Natjeaje za Udruge, pa tako naglašava da je u tom smislu, udruga upravo danas, predala projekt pod nazivom „Ouvanje steevina i zaštita digniteta Domovinskog rata“ i prijavila se na natjeaj za financiranje projekata udruga iz prorauna grada Beliša i OB upanije za 2015. godinu.

Kao vanije aktivnosti, istie inicijativu Udruge HVIDR-a Beliše na temelju koje e se uz pomo grada Beliša na gradskom groblju u Belišu uskoro, nakon 23 godine, postaviti Centralni kri u spomen na poginule hrvatske branitelje i civilne rtve Domovinskog rata.

Te inicijativu udruge na temelju koje e se u gradu Belišu osnovati Odbor za hrvastke branitelje i stradalnike Domovinskog rata, kao stalno radno tijelo gradskog vijea koje e imati zadau:

- Razmatrati provoenje Programa mjera skrbi za hrvatske branitelje i lanove njihovih obitelji i po potrebi predlagati izmjene i dopune u suradnji s nadlenim gradskim upravnim tijelima.

- Pratiti i razmatrati pitanja vezana za ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji, civilnih invalida i svih sudionika Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji.

- Pratiti ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz nadlenosti upravnih tijela Grada Beliša.

- Suraivati sa braniteljskim udrugama koje djeluju na podruju grada Beliša u predlaganju programa pojaane skrbi hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji.

Vezano za plan aktivnosti, naglasio je da se plan aktivnosti udruge za 2015. godinu odnosi na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, rješavanje socijalnih, pravnih i zdravstvenih problema lanova udruge, stjecanje novih znanja i vještina te briga o zapošljavanju djece HRVI, humanitarne aktivnosti, obiljeavanje znaajnih obljetnica i datuma, osiguravanje sredstava za rad, sport i rekreacija, kulturno-zabavne aktivnosti, te suradnja s ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata te Udrugama invalida grada Beliša, Valpovštine, Osjeko-baranjske upanije i RH.

Na kraju svog izlaganja, predsjednik udruge gosp. Mileki se zahvalio svim lanovima predsjedništva, lanovima nadzornog odbora i svim onim lanovima udruge koji aktivno sudjeluju u radu udruge te pozvao svakog lana da da svoj doprinos i ukljui se aktivno u rad udruge.

Izvješe Nadzornog odbora podnio je gosp. Ivica Pelivanovi koji je izvijestio lanove udruge da je Nadzorni odbor u pripremi ove redovne izvještajne godišnje Skupštine odrao sjednicu 19. studenoga 2014. godine u tijeku koje je pregledao dokumente o poslovanju i radu Udruge i utvrdio slijedee:

Udruga je od strane Predsjednika i Zamjenika predsjednika Udruge gosp. Pave Milekia i gosp. Dragomira Šimia zastupana u potpunosti sukladno lanku 28. i lanku 29. Statuta i utvrenim ciljevima i djelatnostima Udruge HVIDR-a Beliše.

Ulanjivanje novih lanova vršeno je sukladno utvrenom nainu.

Predsjedništvo Udruge koje se sastoji od 23 lana radilo je na 22 odrane sjednice s veinom prisutnih lanova i rješavalo u okviru Dnevnog reda, aktualnu problematiku, sukladno nadlenosti koje su mu Statutom povjerene.

Na sjednicama Predsjedništva Udruge uredno su voeni zapisnici u kojima su naznaene odluke i zakljuci koje su iza toga i provedene.

Iz ovoga se moe zakljuiti da se rad Udruge HVIDR-a Beliše odvijao u skladu sa Statutom udruge i zakonskim propisima.

Nadzorni odbor pregledao je i materijalno i financijsko poslovanje i utvrdio slijedee:

Usluge voenja materijalno financijskog poslovanja udruge obavlja ovlašteni raunovodstveni servis s kojim je sklopljen ugovor. Uredno se izrauju tromjeseni i polugodišnji i financijski izvještaji i predaju u nadlene financijske institucije.

 

  Sjednica redovne izvještajne godišnje Skupštine završila je u 19.30 sati a lanovi udruge nastavili su se druiti uz prireenu sveanu veeru, organiziranu u prostorijama NK „Podravac“ Bistrinci.

            ZAHVALJUJEMO SVIMA KOJI SU NAM POMOGLI I OMOGUILI PROVOENJE CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI U PROTEKLOM RAZDOBLJU!

 
 


Više
REDOVNA IZVJETAJNA GODINJA SKUPTINA UDRUGE HVIDR-a BELIE 16.11.2014
Slika

OBLJETNICA RAKETIRANJA BIZOVCA 10.11.2014

Slika

Dana 7. studenog 1991. godine u vrijeme izravne srpske agresije na Republiku Hrvatsku, dogodila se najvea tragedija u višestoljetnoj povijesti Bizovca. Bez ikakvog povoda, jugo-etniki zrakoplovi obrušili su se na to malo slavonsko mjesto pri emu je u napadu ivote izgubilo 9 nevinih rtava meu kojima i jedanaestogodišnje dijete, a više od dvadeset ih je ranjeno. 

 

U znak sjeanja na taj tragini dogaaj na bizovakom groblju predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše, zajedno s obitelji poginulih, predstavnicima opine i Osjeko-baranjske upanije, poloili su vijence i zapalili svijee.  

 

Poinitelji ovog barabarskog zlodjela do danas nisu otkriveni i privedeni pred lice hrvatskog pravosua.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika 

 


HVIDR-a Belie dala potporu 100-postotnim HRVI iz Domovinskog rata i braniteljima Republike Hrvatske 06.11.2014

Slika

Slika

lanovi Udruge HVIDR-a Beliše zajedno sa lanovima udruga veterana 3. i 5. gardijske brigade, vinkovakom udrugom dragovoljaca i veterana iz Domovinskog rata, Stoera za obranu hrvatskog Vukovara, te udrugom specijalne policije, Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara i mlade iz Nuštra, ovog je vikenda svojim odlaskom na prosvjed pred Ministarstvo branitelja u Zagreb dala potporu 100-postotnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i braniteljima Republike Hrvatske u ostvarivanju zajednikih ciljeva u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku.

Dana je potpora prosvjednicima protiv rada Ministarstva branitelja koje je samo po svom imenu ministarstvo hrvatskih branitelja, koje sustavno, protupravno i protuustavno umanjuje prava i diskriminira hrvatske branitelje te izjednaava rtvu i agresora iz Domovinskog rata.

SlikaOvim odlaskom Udruga HVIDR-a Beliše je i osobnom nazonošu pokazala cjelokupnoj hrvatskoj javnosti "da nas veu zajedništvo i ljubav prema Domovini Hrvatskoj koju smo iskazali tijekom Domovinskog rata i sada kada na demokratski nain prosvjedujemo protiv društvenih anomalija u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku" za koju su mnogi hrvatski branitelji i graani Republike Hrvatske dali svoje ivote.

Dolaskom pred Ministarstvo branitelja lanovi Udruge HVIDR-a Beliše su paljenjem svijee i minutom šutnje odali poast Nevenki Topaluši, preminuloj heroini, prosvjednici i 100-postotnoj HRVI prve skupine, te svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.  

lanovi Udruge HVIDR-a Beliše zajedno s lanovima udruga veterana 3. i 5. gardijske brigade, vinkovakom udrugom dragovoljaca i veterana iz Domovinskog rata, Stoera za obranu hrvatskog Vukovara, te udrugom specijalne policije, Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara i mlade iz Nuštra, ovog je vikenda svojim odlaskom na prosvjed pred Ministarstvo branitelja u Zagreb dala potporu 100-postotnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i braniteljima Republike Hrvatske u ostvarivanju zajednikih ciljeva u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku.

Dana je potpora prosvjednicima protiv rada Ministarstva branitelja koje je samo po svom imenu ministarstvo hrvatskih branitelja, koje sustavno, protupravno i protuustavno umanjuje prava i diskriminira hrvatske branitelje te izjednaava rtvu i agresora iz Domovinskog rata.

SlikaOvim odlaskom Udruga HVIDR-a Beliše je i osobnom nazonošu pokazala cjelokupnoj hrvatskoj javnosti "da nas veu zajedništvo i ljubav prema Domovini Hrvatskoj koju smo iskazali tijekom Domovinskog rata i sada kada na demokratski nain prosvjedujemo protiv društvenih anomalija u borbi za bolju i pravedniju Hrvatsku" za koju su mnogi hrvatski branitelji i graani Republike Hrvatske dali svoje ivote.

Dolaskom pred Ministarstvo branitelja lanovi Udruge HVIDR-a Beliše su paljenjem svijee i minutom šutnje odali poast Nevenki Topaluši, preminuloj heroini, prosvjednici i 100-postotnoj HRVI prve skupine, te svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.   

SlikaSlika

SlikaSlika

Slika

SlikaSlika

SlikaSlika

Slika


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"