UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
ODLUKA O FINANCIRANJU

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

POGLEDAJ ODLUKU U PDF-u

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

Projekt povećanja energetske učinkovitosti

Projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za članove HVIDR-a RH na području Republike Hrvatske u 2021. godini

Obavijest i poziv na sudjelovanje u Projektu

Natječaj Zaklade hrvatskih

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje - 2020./2021. - studenti

Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 121/17, 18/19).

Upravni odbor Zaklade, na dan 2.11.2020.godine raspisao je, temeljem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine”,br.101/2019), natječaj za potporu za obrazovanje za PREDDIPLOMSKE, DIPLOMSKE I POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE, koji je objavljen u dnevnim novinama “Večernji list” te je s paketom obrazaca, osim na mrežnoj stranici Zaklade, dostupan i na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Natječaj za potporu za obrazovanje za SREDNJU ŠKOLU bio je objavljen 14.09.2020. god te je završio je 5.10.2020.godine.
U nastavku možete preuzeti tekst Natječaja i obrasce, kao i link na Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama”.


Natječaj traje do 23.11.2020.godine. (23.11.2020 je zadnji dan kada se može poslati prijava na natječaj).

Obrasce je potrebno uredno popuniti i ovjeriti u nadležnoj obrazovnoj ustanovi.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijava na natječaj šalje se poštom na adresu;

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

(s naznakom-Natječaj za potporu za obrazovanje-STUDENTI)

PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


INICIJATIVA ZA IZMJENU NOVOG ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU! 16.10.2014

Slika

 

Slika

Poštovani prijatelji suborci, hrvatski branitelji,

Udruga HVIDR-a Beliše, zajedno sa Zajednicom udruga HVIDR-a Osjeko-baranjske upanije pokrenula je inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju N.N. 157/2013.

Razlog za zabrinutost novim Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 157/13) koji je na snazi od 01. sijenja 2014. krije se u lanku 80, u kojem se navodi da e se mirovina Hrvatskih branitelja primjenjivo od 01. sijenja 2015. mirovina ponovno preraunavati na nain da e se razdvajati na dva dijela: onaj dio za koji postoji realan sta – koji je kod mnogih Hrvatskih branitelja vrlo mali zbog godina s kojima su ušli u rat – sa faktorom 0,85 (po starom zakonu 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i HRVI) te na onaj dio staa koji veina nas hrvatskih branitelja nema zbog umirovljenja, a koji e ovisiti iskljuivo o Vladi RH i Dravnom proraunu, i u svakom trenutku biti nejasan i podloan politikim konotacijama.


Više
UDRUGA HVIDRA BELIE OSUUJE ISPAD SABORSKOG ZASTUPNIKA GOSP. TOMISLAVA IVIA NA GRADSKOM GROBLJU U VALPOVU 7. LISTOPADA 2014. 16.10.2014

Slika

Udruga HVIDR-a Beliše osuuje ovaj sramotan, neprimjeren, nemoralan i niim izazvan ispad saborskog zastupnika gosp. Tomislava Ivia i gosp. Zorana Markote koji se dogodio na gradskom groblju u Valpovu dana 7. listopada 2014. godine za vrijeme sveanog obiljeavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske.

Oštro se suprotstavljamo ovakovim ispadima, namjerama i pokušajima podjele branitelja, kao i razbijanju zajedništva i manipulacije hrvatskim braniteljima i Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata Valpovštine.

Osuujemo sve one pojedince i grupe pojedinaca koji bez legitimiteta, na krajnje degutantan i nemoralan nain, bez imalo stida i srama, daju sebi za pravo prijeti, kritizirati i omalovaavati bilo koju braniteljsku Udrugu Valpovštine.

Udruga HVIDR-a Beliše se zalae za zajedništvo branitelja i braniteljskih udruga i nee nasjesti pokušajima politiziranja i podjele hrvatskih branitelja.

Jedinstveni smo u stavu da stanemo na kraj ovakvim pokušajima i vratimo braniteljima i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja Valpovštine zaslueno dostojanstvo i ponos, bez uplitanja politike i politikanata.

Ovim poruujemo svima onima koji su imali priliku, a ništa nisu uinili za branitelje Valpovštine kako ostajemo ustrajni i jedinstveni u zaštiti svog dostojanstva i ponosa, unato nasrtajima ovakovih pojedinaca.

Politikantima i spletkarošima poruujemo da se nakon 12 godina svog nerada konano uhvate posla i uine nešto za boljitak branitelja i braniteljskih udruga Valpovštine.

Prigovor g. Tomislava Ivia upuen na gradskom groblju u Valpovu Predsjedniku Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - Ogranka gradova Valpova i Beliša te opina Bizovac i Petrijevci gosp. Vladi Benku „Zašto je Udruga HVIDR-a Beliše došla na gradsko groblje Valpovo“ i prijetnja kako e on – Tomislav Ivi sve nas razj...ti smatramo krajnje neprimjerenim, sramotnim  i nemoralanim inom.

lanovi Udruge HVIDR-e Beliše i hrvatski branitelji Valpovštine ponosno, uzdignute glave, imaju pravo doi odati poast i pokloniti se te poloiti vijenac i zapaliti svijeu svojim poginulim i umrlim suborcima bilo gdje u Republici Hrvatskoj i u tome ih, uvjeravam vas, nitko nee sprijeiti.

Dosta je bilo podjela hrvatskih branitelja i Udruga proisteklih iz Domovinskog rata na podobne i nepodobne, te omalovaavanja, spletkarenja, politikanstva i politikanata.

Mi u HVIDR-i Beliše neemo dozvoliti da se branitelje i braniteljske udruge te lanove poginulih i umrlih hrvatskih branitelja dijeli po bilo kojoj osnovi. Niti emo dozvoliti pojedincima i grupama pojedinaca da oni odreuje gdje smiju a gdje ne smiju doi.

Gosp. Tomislav Ivi i gosp. Zoran Markota, iako su bili nazoni sveanom obiljeavanju Dana neovisnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Valpovu dana 7. listopada 2014. godine, iz poštovanja prema obiteljima poginulih i poštovanja prema svojim poginulim i umrlim suborcima, nisu se udostojili odati poast, pokloniti se i zapaliti svijeu, niti na gradskom groblju u Valpovu, a niti su se udostojili to uinili u Belišu, na lijevoj obali r. Drave, na spomen obiljeju poginulih hrvatskim braniteljima 107 Brigade.

Njih dvojica nisu se udostojili doi ni na 23. Obljetnicu 107. Brigade koju su obitelji poginulih hrvatskih branitelja i branitelji 107. Brigade sveano obiljeili 28. lipnja u gradu Valpovu.

Toliko o njihovom poštovanju branitelja, svojih suboraca i obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja Valpovštine.

Stoga se pitamo tko su oni zapravo i šta oni uistinu hoe!

 

 


U BELIU I VALPOVU OBILJEEN DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 07.10.2014

Slika

Povodom obiljeavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske, predstavnici Udruge HVIDR-e Beliše i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata Valpovštine, zajedno sa brojnim sugraanima i predstavnicima grada Beliša i grada Valpova, poloili su u utorak 7. listopada 2014. vijence i zapalili svijee u Belišu kod spomen obiljeja poginulim pripadnicima 107. brigade HV-a na lijevoj obali rijeke Drave i kod središnjeg kria na gradskom groblju u Valpovu.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika

Slika


ESTITKA ZA DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 08.10.2014

Slika

Svim graankama i graanima Valpovštine u povodu obiljeavanja Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada, Udruga HVIDR-a Beliše upuuje najsrdaniju estitku.

 


IZMJENA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU! 06.10.2014

Slika

 

Slika

Poštovani prijatelji suborci,
Hrvatski branitelji,

Molim Vas da ovaj lanak pozorno proitate i prenesete ga svim našim suborcima!

Predsjedništvo Zajednice Udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije na Saboru HVIDR-e RH, odranom u Makarskoj 27. rujna 2014. pokrenulo je inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju N.N. 157/2013.

Naime, Zajednica Udruga HVIDR-e OB upanije dri da su novim Zakonom o mirovinskom osiguranju donesenom šutke, skrivajui se iza odluke o smanjenju braniteljskih mirovina od 10 %, koja je oito posluila samo za odvraanje pozornosti, Hrvatskim braniteljiima i stradalnicima Domovinskog rata dovedena su u pitanje njihova dosadašnja prava.

Razlog za zabrinutost novim Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 157/13) koji je na snazi od 01. sijenja 2014. krije se u famoznom  l. 80., u kojem se navodi da e se mirovina Hrvatskih branitelja primjenjivo od 01. sijenja 2015. mirovina ponovno preraunavati na nain da e se razdvajati na dva dijela: onaj dio za koji postoji realan sta – koji je kod mnogih Hrvatskih branitelja vrlo mali zbog godina s kojima su ušli u rat – sa faktorom 0,85 (po starom zakonu 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i HRVI) te na onaj dio staa koji veina nas hrvatskih branitelja nema zbog umirovljenja, a koji e ovisiti iskljuivo o Vladi RH i Dravnom proraunu, i u svakom trenutku biti nejasan i podloan politikim konotacijama.

 


Više
HVIDRA BELIE POZIVA BOJANA GLAVAEVIA DA PODNESE OSTAVKU 05.10.2014

 

Slika

Udruga HVIDR-a Beliše oštro se protivi bilo kakvom izjednaavanju rtve i agresora i pridruuje se Zahtjevu Udruga proisteklih iz Domovinskog rata RH za ostavkom Bojana Glavaševia, pomonika ministra branitelja, zbog njegovih nepromišljenih izjava na tribini u Vukovaru.

Udruga HVIDR-a Beliše dri da je za svaku osudu nain i obezvrjeivanje teško oboljelih hrvatskih branitelja od strane Bojana Glavaševia, kao i pokušaj usporedbe hrvatskih branitelja sa srboetnikim agresorom i njegova izjava da srboetnici nemaju nikakva prava i ne boluju od PTSP-a, dok hrvatski branitelji za razliku od njih boluju.

Udruga Hvidra Beliše osuuje i izjavu kojom Glavaševi naglašava da je hrvatska vojska dobila rat i samim tim po njemu ne bi smjela bolovati od nikakvih bolesti koje on spominje kao što su karcinomi, i PTSP.

Mladi Bojan Glavaševi brzo je zaboravio zvjerstva poinjena u Vukovaru 1991. od strane JNA i srboetnikog agresora te da je Republika Hrvatska za koju je svoj ivot dao i njegov otac Siniša, napadnuta i da je na nju izvršena brutalna agresija sa svim raspoloivim sredstvima, meu kojima je bilo i onih koja su zabranjena svim ratnim konvencijama, od bojnih otrova, pa sve do onih obogaenih uranom, što u konanici izaziva razne oblike oboljenja od karcinoma.

Sramotno je da se Glavaševi u svojoj izjavi okomio na teško oboljele hrvatske branitelje, ne obraajui panju niti na injenicu da u Vukovaru stoji i trabunja ispred ljudi koji su prošli strahote ubijanja, klanja, likvidacija, logorska maltretiranja i silovanja od strane okrutne agresorske srboetnike armade koja se svim silama okomila na Vukovar i Republiku Hrvatsku.

Stoga Udruga HVIDR-a Beliše zahtijeva da Bojan Glavaševi podnese ostavku na dunost pomonika ministra branitelja jer se pokazao nezrelim i nepromišljenim u svojim izjavama usmjerenim protiv teško bolesnih hrvatskih branitelja.

Pavo Mileki,

099 690 9114


BELIANSKA HVIDR-a NA JUBILARNOM 20. SNIDOR-u U MAKARSKOJ 29.09.2014

Slika

Slika Slika

Slika

Predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše u Makarskoj na 20-tom Svehrvatskom športskom natjecanju invalida Domovinskog rata.

U dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj sveano je otvoreno jubilarno 20. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata – SŠNIDOR 2014., koje je po trei puta na makarskoj rivijeri okupilo oko 1000 športaša – hrvatskih ratnih vojnih invalida iz svih hrvatskih upanija, grada Zagreba, te HVIDR-u HVO Herceg Bosne.

Na prigodnoj sveanosti nazone su izmeu ostalih pozdravili presjednik HVIDR-e RH, saborski zastupnik Josip aki, dogradonaelnik Makarske Miro Druijani, te zamjenica ministra branitelja Vesna Na, dok je igre u ime pokrovitelja upana Splitskog dalamatinskog Zlatka evrnje otvorio njegov zamjenik Ante Šoši.

Sve sudionike SŠNIDOR-a blagoslovio je vikar makarske upe sv. Marka eveneliste, don Ante deri. U bogatom kulturno-zabavnom programu nastupile su maoretkinje iz Trilja, klapa Garbin iz Makarske, te pjevaica Zorica Andrijaševi Dona.

Prije otvorenja SŠNIDOR-a izaslanstvo HVIDR-e RH na elu s presjednikom Josipom akiem poloilo je u sreištu Makarske na spomen obiljeju poginulim hrvatskim vitezovima vijenac i zapalilo svijee.

Po prvi puta, u sastavu Zajednice Udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, sudionici ovog hvale vrijednog športskog susreta u Makarskoj bili su i predstavnici Udruge HVIDR-e Beliše.

SlikaSlika

SlikaSlika

SlikaSlika


42. OLIMPIJADA STARIH PORTOVA U BROANCIMA 2014. 01.09.2014

Slika

U nedjelju 31. kolovoza 2014. Godine u Broancima, mjestu 20-ak kilometara udaljenom od Beliša, u kojem se svake godine odvija jedna od najstarijih tradicionalnih manifestacija u Hrvatskoj - Olimpijada starih športova, po prvi puta sudjelovala je i Udruga HVIDR-a Beliše.

 

 

Kao i proteklih godina i ove godine na olimpijadi je nastupilo preko tisuu natjecatelja rasporeenih u 435 ekipa iz osam hrvatskih upanija koji su se natjecali u 22 športske discipline.

 

 

Izvorni stari sportovi, koji se prezentiraju na Olimpijadi u Broancima stari su nekoliko stoljea, a malo je pisanih dokumenata kada su se i gdje pojavili.

 

 

Osim natjecanja na Olimpijadi su bile organizirane i slikarske izlobe, nastupi folklornih skupina, pjevaa slavonskih pjesama, zaprege, jahai, izlobe etnoloških sadraja i bogat gastronomski program narodnih tradicionalnih jela, pia i domaih kolaa, te neizostavno peenje vola na ranju.

 

 

Olimpijadu starih športova otvorio je osjeko-baranjski doupan Dragan Vulin, a olimpijski plamen upalila je Maja Ani, veslaica osjekog Iktusa, trostruka osvajaica bronane medalje na europskim veslakim prvenstvima. 

Slika  Slika

Slika Slika

Slika 

 Slika

Slika Slika

Slika

 


FIIJADA 2014. U BELIU 22.08.2011

Slika

U petak, 22. kolovoza 2014. godine, Udruga HVIDR-a Beliše sudjelovala je na natjecanju u kuhanju fiš-paprikaša na Trgu Ante Starevia u sklopu manifestacije „Mali grad – veliki ljetni doivljaj“.

Fišijada, na kojoj je sudjelovalo preko 40 majstora kotlia organizirao je Grad Beliše i Turistike zajednice grada Beliša

Sve sudionike ovog natjecanja i goste zabavljali su tamburaški sastav „Koije“ iz Narda i kulturno-umjetniko društvo „Napredak“ iz Podravskih Podgajaca.

Slika  Slika

 

 

     Slika  Slika

Slika  Slika

Slika Slika

Slika  Slika

Slika Slika

Slika

 


LANOVI HVIDRE BELIE DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA OBILJEILI NA KNINSKOJ TVRAVI 08.08.2014

Slika

lanovi HVIDR-e Beliše Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 19. obljetnicu vojno-redarstvene operacije „Oluja“ sveano su obiljeili 5. kolovoza 2014. godine i u Kninu, gradu na ijoj se tvravi prije 19 godina ponosno zavijorio hrvatski barjak simbolino oznaivši pobjedonosno napredovanje hrvatske vojske.

SlikaSlika

lanovi belišanske HVIDR-e od ranih jutarnjih sati ukljuili su se u program koji je poeo budnicom gradskim ulicama i defileom sudionika biciklistikog maratona Vukovar-Knin, starodobnih vojnih vozila iz Domovinskog rata povijesne postrojbe "Karlovaki poasni vod ZNG-91" te motorista veterana.

 

SlikaSlika

Na kninskoj tvravi je sveano podignuta dravna zastava, a tu je ast imao porunik Joso Bajan, hrvatski vojni invalid Domovinskog rata, ime je simbolino obiljeen ulazak pripadnika OSRH u Knin tijekom VRO "Oluja", te su s dunim poštovanjem proitana imena svih 199 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u operaciji "Oluja".

Sveanost podizanja hrvatske zastave, koja se ponosno zavijorila na kninskoj tvravi, uveliao je i prelet pet borbenih aviona MiG-21.

SlikaSlika

Središnja sveanost nastavljena je na Trgu Ante Starevia, gdje je ispred spomenika Hrvatske pobjede“ Oluja 95“ poloen zajedniki vijenac u ime predsjednika RH, Hrvatskog sabora i Vlade RH, MORH-a, MUP-a i Ministarstva branitelja, OSRH udruga iz Domovinskog rata i Šibensko-kninske upanije.

Slika Slika

SlikaSlika

Slika Slika

Slika Slika

SlikaSlika

 

 

 


estitka za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 03.08.2014

Slika

Svim graankama i graanima Republike Hrvatske a posebno hrvatskim braniteljima estitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Uduga HVIDR-a Beliše


STJEPAN DOLJANAC IMENOVAN KOORDINATOROM UDRUGE HVIDRA BELIE ZA SATNICU 31.07.2014

Slika

U srijedu 30. srpnja 2014. godine odrana je u Belišu 14. sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Beliše na kojoj je ulanjeno 3 nova lana.

Nakon podnešenih izvješa Koordinatora Udruge za Op. Bizovac, gosp Zlatka Vukovia i Op. Perijevci, gosp. Zdravka Bakaria te Ladimirevaca, gosp. Branka Pušia, za Koordinatora Satnice imenovan je gosp. STJEPAN DOLJANAC iz Satnice.

SlikaNa sjednici se razgovaralo o obiljeavanju Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i sudjelovanju predstavnika Udruge HVIDR-a Beliše na 19. Obljetnici VRO Oluja 5. kolovoza 2014. u Kninu.

Planu aktivnosti sveanog obiljeavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti u gradu Belišu i gradu Valpovu te op. Bizovac, op. Petrijevci, Ladimirevcima i Satnici.

Gosp. Mileki je izvijestio nazone o pomoi Udruge u hrani, odjei i obui obitelji iznenada, nesretno preminulog hrvatskoh branitelja i suborca Horvat - Hrvoj Tomislava iz Veliškovaca.

Izradi majica i kapa s logom Udruge, web stranici – www.hvidra.belisce.eu i sudjelovanju Udruge na 42. Olimpijadi starih športova u Broancima 31. kolovoza 2014. godine.

Slika

Po završtku sjednice predsjednik Nadzornog odbora gosp. Ivica Vidoši podijelio je pristigle lanske iskaznice nazonim lanovima Udruge.

Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u Belišu, u srijedu 13. kolovoza s poetkom u 19,00 sati.

 


HVIDR-a Belie na 9. Memorijalniom turniru 3 travanj 22.07.2014
 

  Slika
  

Slika               Slika             

U nedjelju, 20. srpnja 2014. godine predstavnici Udruge HVIDR-a Beliše sudjelovali su na devetom Memorijalnom turniru „3. travanj“ koji je organizirao gradski ogranak UHDDR-a grada Beliša.

SlikaU nazonosti brojnih predstavnika braniteljskih udruga Memorijal je otvorio gradonaelnik grada Beliša gosp. Dinko Buri nakon ega je na lijevoj obali rijeke Drave, kod spomen obiljeja poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima 107. brigade HV, odana poast polaganjem vijenaca i paljenjem svijea.

 

Slika

 U ugodnoj prijateljskoj i natjecateljskoj atmosferi branitelji su se natjecali u etiri športske discipline: visea kuglana, pikado, streljaštvo (zrana puška) i bela. Sve natjecateljske ekipe dobile su zahvalnicu za sudjelovanje na turniru koju su uruili zamjenik gradonaelnika grada Beliša gosp. Domagoj Vari i predsjednik UHDDR Beliše gosp. Zlatko Roga.

       Slika

 

 


 

 


PREDSJEDNITVO UDRUGE HVIDR-a BELIE ODRALO SJEDNICU I U LADIMIREVCIMA 17.07.2014

Slika

Slika  Slika

Nakon Petrijevaca, u srijedu 16. srpnja 2014. s poetkom u 19,00 sati Udruga HVIDR-a Beliše odrala je u prostorijama Mjesnog odbora Ladimirevaca svoju, 13-tu po redu, sjednicu Predsjedništva.

Na sjednici na kojoj je ulanjeno nova 3 lana gosp. Branku Pušiu iz Ladimirevaca slubeno je uruena Odluka o imenovanju Koordinatorom Udruge HVIDR-a Beliše za Ladimirevce.

Razgovaralo se i o imenovanju Koordinatora Udruge za Grad Valpovo, te sudjelovanju na 9. Memorijalnom turniru „3. Travanj“ koji organizira UHDDR - gradski ogranak Beliše, sudjelovanju Udruge na 42. Olimpijadi starih sportova u Broancima i sveanom obiljeavanju Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti – 5 kolovoza.

Pod tokom razno gosp. Mileki je informirao nazone o:

-     „tribini“ vezano za novi Zakon o mirovinskom osiguranju i famozni lanak 80. kojim e se od 01.01.2015. godine pripadnicima NOB-a mirovine izjednaiti sa mirovinama Hrvatskih branitelja jer i jednima i drugima faktor izrauna po tom novom Zakonu iznosi 0,85, a ne više 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i Hrvatske ratne vojne invalide, na koju e Udruga HVIDR-a Beliše pozvati i saborske zastupnike Valpovštine,  

-      i izradi web stranice Udruge koja je dostupna na adresi www.hvidra.belisce.eu.

Sjednica Predsjedništva završila je podjelom lanskih iskaznica u 20,30 sati.

Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u srijedu, 30. srpnja 2014. U Belišu.

Pavo Mileki

099 690 9114

 


HVIDR-a BELIE OBILJEILA 23. OBLJETNICU 107. BRIGADE HV VALPOVO 29.06.2014

Slika

U subotu, 28. lipnja 2014. godine u nazonosti upnika upe Garin, veleasnog Mate Kneevia, 1991. godine kapelana upe Valpovo koji je braniteljima, pripadnicima 107 brigade HV-a davao krunice simbol mira i duhovne snage, lanovi udruge HVIDR-a Beliše sveano su obiljeili 23. obljetnicu 107. Brigade HV-a.

Tom prigodom u znak zahvale i sjeanja, ispred spomen obiljeja 107. Brigade, svom ratnom kapelanu veleasnom Kneeviu uruili su poklon zastavicu i bed Udruge HVIDR-a Beliše.

Obraajui se braniteljima 107 Brigade veleasni Kneevi je istaknuo „kako u ratu tako i u miru“

SlikaDanas nam je molitva krunice potrebnija više nego ikada prije jer samo s molitvom krunice moemo svome narodu ponovno donijeti pobjedu jer s krunicom se uvijek pobjeivalo svako zlo u ratu te se s krunicom moe pobjediti i svako zlo u miru.

Mnoge hrvatske bitke kroz domovinsku povijest obiljeile su pobjede i svaka vea i znaajnija pobjeda Hrvata povezana je s vjerom u Boga i Blaenom Djevicom Marijom ili Gospom.

Od poetka Domovinskog rata molila se krunica. Molila se na trgovima, skloništima, ulicama, crkvama...svi su bili sjedinjeni u molitvi i svi su bili kao jedno srce i jedna duša, a oko nas je odjekivalo : "Zdravo Marijo"...molilo se za mir, slobodu i pobjedu naših branitelja.

Skoro svaki branitelj je imao krunicu oko vrata i onaj tko je bio vjernik i tko nije i dok su vojnici bili na ratištu u pozadini i u skloništima se molila krunica.

Danas su srca i duše mnogih branitelja, invalida i mnogih obitelji puni gorine jer su zaboravljeni, a u naše društvo se pomalo uvlae lane vrednote, sadraji koji se ne podudaraju s našim kršanskim naelima. Narod je ostao razoaran, izgubljen i zbunjen, a mnogi su nasjeli na razna podmetanja i lai. Meu ljudima vlada veliko neraspoloenje i oaj. Mnogi su klonuli duhom, ne mogu više moliti jer su izgubili snagu.

Ako elimo ponovno pobjediti razne nepravde onda se udruimo u molitvi za pravednu i poštenu domovinu Hrvatsku jer nas iz ovakvoga stanja jedino Bog moe izvui.

Mnogi Hrvati su zaboravili krunicu pa su se odali bogopsovci i raznim vrstama zla te iz oaja proklinju politiare i dravu.

Nemojte psovati Boga i nemojte proklinjati jer prokletstvo se vraa onome tko izgovara prokletstvo stoga ništa ne postie onaj tko psuje i tko proklinje. Umjesto psovke i proklinjanja uzmite krunicu i molite za obraenje politiara i za svoju domovinu Hrvatsku.

Neka vas prati Boji blagoslov! MIR I DOBRO! Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!

 
Slika

 

 
 

powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"