UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
ODLUKA O FINANCIRANJU

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

POGLEDAJ ODLUKU U PDF-u

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

Projekt povećanja energetske učinkovitosti

Projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za članove HVIDR-a RH na području Republike Hrvatske u 2021. godini

Obavijest i poziv na sudjelovanje u Projektu

Natječaj Zaklade hrvatskih

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje - 2020./2021. - studenti

Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 121/17, 18/19).

Upravni odbor Zaklade, na dan 2.11.2020.godine raspisao je, temeljem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine”,br.101/2019), natječaj za potporu za obrazovanje za PREDDIPLOMSKE, DIPLOMSKE I POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE, koji je objavljen u dnevnim novinama “Večernji list” te je s paketom obrazaca, osim na mrežnoj stranici Zaklade, dostupan i na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Natječaj za potporu za obrazovanje za SREDNJU ŠKOLU bio je objavljen 14.09.2020. god te je završio je 5.10.2020.godine.
U nastavku možete preuzeti tekst Natječaja i obrasce, kao i link na Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama”.


Natječaj traje do 23.11.2020.godine. (23.11.2020 je zadnji dan kada se može poslati prijava na natječaj).

Obrasce je potrebno uredno popuniti i ovjeriti u nadležnoj obrazovnoj ustanovi.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijava na natječaj šalje se poštom na adresu;

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

(s naznakom-Natječaj za potporu za obrazovanje-STUDENTI)

PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


PREDSJEDNITVO UDRUGE HVIDR-a BELIE ODRALO SJEDNICU I U LADIMIREVCIMA 17.07.2014

Slika

Slika  Slika

Nakon Petrijevaca, u srijedu 16. srpnja 2014. s poetkom u 19,00 sati Udruga HVIDR-a Beliše odrala je u prostorijama Mjesnog odbora Ladimirevaca svoju, 13-tu po redu, sjednicu Predsjedništva.

Na sjednici na kojoj je ulanjeno nova 3 lana gosp. Branku Pušiu iz Ladimirevaca slubeno je uruena Odluka o imenovanju Koordinatorom Udruge HVIDR-a Beliše za Ladimirevce.

Razgovaralo se i o imenovanju Koordinatora Udruge za Grad Valpovo, te sudjelovanju na 9. Memorijalnom turniru „3. Travanj“ koji organizira UHDDR - gradski ogranak Beliše, sudjelovanju Udruge na 42. Olimpijadi starih sportova u Broancima i sveanom obiljeavanju Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti – 5 kolovoza.

Pod tokom razno gosp. Mileki je informirao nazone o:

-     „tribini“ vezano za novi Zakon o mirovinskom osiguranju i famozni lanak 80. kojim e se od 01.01.2015. godine pripadnicima NOB-a mirovine izjednaiti sa mirovinama Hrvatskih branitelja jer i jednima i drugima faktor izrauna po tom novom Zakonu iznosi 0,85, a ne više 1,50 odnosno 1,85 za dragovoljce i Hrvatske ratne vojne invalide, na koju e Udruga HVIDR-a Beliše pozvati i saborske zastupnike Valpovštine,  

-      i izradi web stranice Udruge koja je dostupna na adresi www.hvidra.belisce.eu.

Sjednica Predsjedništva završila je podjelom lanskih iskaznica u 20,30 sati.

Slijedea sjednica Predsjedništva odrat e se u srijedu, 30. srpnja 2014. U Belišu.

Pavo Mileki

099 690 9114

 


HVIDR-a BELIE OBILJEILA 23. OBLJETNICU 107. BRIGADE HV VALPOVO 29.06.2014

Slika

U subotu, 28. lipnja 2014. godine u nazonosti upnika upe Garin, veleasnog Mate Kneevia, 1991. godine kapelana upe Valpovo koji je braniteljima, pripadnicima 107 brigade HV-a davao krunice simbol mira i duhovne snage, lanovi udruge HVIDR-a Beliše sveano su obiljeili 23. obljetnicu 107. Brigade HV-a.

Tom prigodom u znak zahvale i sjeanja, ispred spomen obiljeja 107. Brigade, svom ratnom kapelanu veleasnom Kneeviu uruili su poklon zastavicu i bed Udruge HVIDR-a Beliše.

Obraajui se braniteljima 107 Brigade veleasni Kneevi je istaknuo „kako u ratu tako i u miru“

SlikaDanas nam je molitva krunice potrebnija više nego ikada prije jer samo s molitvom krunice moemo svome narodu ponovno donijeti pobjedu jer s krunicom se uvijek pobjeivalo svako zlo u ratu te se s krunicom moe pobjediti i svako zlo u miru.

Mnoge hrvatske bitke kroz domovinsku povijest obiljeile su pobjede i svaka vea i znaajnija pobjeda Hrvata povezana je s vjerom u Boga i Blaenom Djevicom Marijom ili Gospom.

Od poetka Domovinskog rata molila se krunica. Molila se na trgovima, skloništima, ulicama, crkvama...svi su bili sjedinjeni u molitvi i svi su bili kao jedno srce i jedna duša, a oko nas je odjekivalo : "Zdravo Marijo"...molilo se za mir, slobodu i pobjedu naših branitelja.

Skoro svaki branitelj je imao krunicu oko vrata i onaj tko je bio vjernik i tko nije i dok su vojnici bili na ratištu u pozadini i u skloništima se molila krunica.

Danas su srca i duše mnogih branitelja, invalida i mnogih obitelji puni gorine jer su zaboravljeni, a u naše društvo se pomalo uvlae lane vrednote, sadraji koji se ne podudaraju s našim kršanskim naelima. Narod je ostao razoaran, izgubljen i zbunjen, a mnogi su nasjeli na razna podmetanja i lai. Meu ljudima vlada veliko neraspoloenje i oaj. Mnogi su klonuli duhom, ne mogu više moliti jer su izgubili snagu.

Ako elimo ponovno pobjediti razne nepravde onda se udruimo u molitvi za pravednu i poštenu domovinu Hrvatsku jer nas iz ovakvoga stanja jedino Bog moe izvui.

Mnogi Hrvati su zaboravili krunicu pa su se odali bogopsovci i raznim vrstama zla te iz oaja proklinju politiare i dravu.

Nemojte psovati Boga i nemojte proklinjati jer prokletstvo se vraa onome tko izgovara prokletstvo stoga ništa ne postie onaj tko psuje i tko proklinje. Umjesto psovke i proklinjanja uzmite krunicu i molite za obraenje politiara i za svoju domovinu Hrvatsku.

Neka vas prati Boji blagoslov! MIR I DOBRO! Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!

 
Slika

 

 
 

PREDSTAVNICI HVIDRE BELIE U POSJETU KOD NAELNIKA OPINE PETRIJEVCI 11.06.2014
Slika

U srijedu dana 11. lipnja 2014. Naelnik opine Petrijevci gosp. Ivo Zeli primio je u radni posjet predstavnike Udruge HVIDR-a Beliše: gosp. Pavu Milekia - predsjednika udruge, gosp. Dragomira Šimia – zamjenika predsjednika udruge, te Ivicu Vidošia – predsjednika Nadzornog odbora i gosp. Zdravka Bakaria – Koordinatora Udruge HVIDR-a Beliše za op. Petrijevce.  

Sa naelnikom opine Petrijevci gosp. Ivom Zeli predstavnici HVIDR-e Beliše razgovarali su o suradnji na promicanju istine o Domovinskom ratu i zaštiti digniteta hrvatskih branitelja - ratnih vojnih invalida Domovinskog rata. 

Tema radnog sastanka bila je: 

-       Upoznavanje naelnika opine Petrijevci gosp. Ive Zelia sa provedenim i planiranim aktivnostima Udruge na podruju djelovanja i opine Petrijevci,  

-       Projektu ouvanja steevina i zaštite digniteta Domovinskog rata,  
-       Planu rada Udruge u 2014. godini i mandatnom razdoblju i   
-       Uspostavi suradnje opine Petrijevci i Udruge HVIDR-a Beliše.  
Razgovaralo se o problemima i potrebema hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata opine Petrijevci, te pravnoj i socijalnoj zaštiti,s posebnim naglaskom na zaštitu digniteta hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata.

Gosp Zeli je iskazao zadovoljstvo ovom posjetom i informirao predstavnike Udruge o pokrenutoj inicijativi imenovanja jedne ulice u novoizgraenom naselju Petrijevcaca, koja e nositi ime „ulica hrvatskih branitelja“ i planu imenovanja još tri ulice po prva tri poginula hrvatska branitelja Petrijevaca.

Na kraju, gosp. Zeli je iskazao elju za suradnju opine Petrijevci i Udruge HVIDR-a Beliše.

Posjeta je završila pozivom gosp. Ive Zelia na prvi slijedei radni sastanak Predsjedništva Udruge HVIDR-a Beliše koji e se odrati u Petrijevcima 02. srpnja 2014. godine.

Pavo Mileki
099 690 9114


PRVE PORTSKE IGRE BRANITELJA 12.05.2014

Kako je i najavljeno, u nedjelju 11. svibnja 2014. godine, s poetkom u 09,00 sati, na odmorištu Drava u Bistrincima u sklopu obiljeavanja Dana grada Beliša, odrane su prve športske igre branitelja koje je organizirala Udruga HVIDR-a Beliše..

U vrlo ugodnoj atmosferi branitelji, pripadnici Udruge HVIDR-a Beliše, Udruge UHDDR-a, Gradskog ogranka Beliše, Udruge Umirovljenih policajaca PP Beliše i Udruge Veterana i Dragovoljaca domovinskog rata za grad Valpovo i grad Beliše te op. Bizovac i  op. Petrijevci natjecali su se u disciplini: bela, pikado, zrana puška, visea kuglana, šah i disciplini potezanje ueta.

Bela:

1.    Mjesto – NIKOLA BARIŠI - BERNARD BOLJKOVAC – HVIDR-a Beliše

2.    Mjesto – SINIŠA ŠANDOR – MATO IŠTVANOVI – HVIDR-a Beliše

3.    Mjesto – VLADO KOVAEVI – STJEPAN HANGE – HVIDR-a Beliše

Pikado:

1.    Mjesto – ZLATKO KUTI – Udruga umirovljenih policajaca PP Beliše

2.    Mjesto – PREDRAG TRBOJEVI – HVIDR-a Beliše

3.    Mjesto – DAVOR FARKAŠ – HVIDR-a Beliše

Zrana puška:

1.    Mjesto – SLAVKO BARIŠI – HVIDR-a Beliša

2.    Mjesto – GORAN LOVRI – HVIDR-a Beliše

3.     Mjesto – STJEPAN HANGE – HVIDR-a Beliše

Visea kuglana:

1.    Mjesto – JASENKO KARDUM – UHDDR

2.    Mjesto – ZLATKO ROGA – UHDDR

3.    Mjesto – ZDRAVKO FURLI – HVIDR-a Beliše

Šah:
1.    Mjesto – PAVO MILEKI – HVIDR-a Beliše
2.    Mjesto – DRAGOMIR ŠIMI – HVIDR-a Beliše
3.    Mjesto – IVICA VIDOŠI – HVIDR-a Beliše
 
Potezanje konopa:

1.    Mjesto – HVIDR-a Beliše

Ove prve „Športske igre branitelja“ slubeno je otvorio dogradonaelnik grada Beliša gosp. Domagoj Vari koji je po završetku natjecanja sveano proglasio pobjednike i podijelio Zahvalnice predstavnicima braniteljskih udruga – sudionicima natjecanja.

U svom obraanju braniteljima dogradonaenik Vari iskazao je zadovoljstvo i oduševljenje ovim športskim igrama istiii pritom kako je ovo natjecanje pravi primjer zajedništva branitelja i prigoda za druenje s graanima grada Beliša i Valpovštine

SlikaSlika

Slika 

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika


DAN GRADA BELIA 27.04.2014

Slika

 

O B A V I J E S T
 
U D R U G A
HVIDR-a BELIŠE

POVODOM DANA GRADA BELIŠA

 

P O Z I V A

BRANITELJE, LANOVE I SIMPATIZERE UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA BELIŠE

U SRIJEDU 30. TRAVNJA 2014. GODINE

NA
ZAJEDNIKO DRUENJE  S GRAANIMA

KOJE E SE ORGANIZIRATI U BELIŠU NA DESNOJ OBALI RIJEKE DRAVE – KOD PIJESKA,

 

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU!

 
HVIDR-a BELIŠE   

Sajam udruga 06.04.2014

Slika Slika

 Slika  Slika

Slika Slika


RADNI SASTANAK 26.03.2014

Slika

 
P O Z I V

UDRUGA HVIDR-a BELIŠE

P O Z I V A

LANOVE I SIMPATIZERE UDRUGE  

NA RADNI SASTANAK

KOJI E SE ODRATI U SUBOTU  29. OUJKA 2014. GODINE,

S POETKOM U 19,00 SATI

U AMATERSKOM KAZALIŠTU BELIŠE, KRALJA TOMISLAVA 194.

ZBOG VANOSTI SASTANKA MOLIMO ZA VAŠE NEIZOSTAVNO PRISUSTVO

ZA SUDIONIKE SASTANKA ORGANIZIRAN JE DOMIJENAK

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU! 


UDRUGA HVIDR-a BELIE IZRAAVA ZADOVOLJSTVO POETKOM RASPRAVE PRED MEUNARODNIM SUDOM PRAVDE! 13.03.2014

Slika

                                                                                 
Priopenje

Udruga HVIDR-a Beliše izraava zadovoljstvo zbog poetka glavne rasprave pred Meunarodnim sudom pravde po tubi Republike Hrvatske protiv Srbije.

Petnaest godina nakon podizanja optunice i više od dvadeset dvije godine od planski provedene srpske agresije na Republiku Hrvatsku u kojoj su poinjeni najstrašniji ratni zloini nad hrvatskim narodom konano su se otvorila vrata istini i pravdi .

Unato srpskoj protutubi kao sredstvu zastrašivanja, naporima i pokušajima povlaenja tube od strane odreenih lobija u Republici Hrvatskoj te aktualnom širenju teza o neutemeljenosti optube od strane istih, Republika Hrvatska je dobila priliku dokazati da su Srbija i JNA kroz agresiju i okupaciju jedne treine hrvatskog teritorija izvršili genocid nad hrvatskim narodom, na hrvatskom tlu. 

Sporazumom iz 1997. godine zbog mirne reintegracije Srbija je potpisala odgovornost za ratnu štetu i samim tim potpisala odgovornost za agresiju, kulturocid, ekocid, urbicid i genocid. Meutim, sporazum je potpisan sa figom u depu, a srpski arhivi i arhivi JNA koji su klju rješenja svih pitanja su sve do danas bili nedodirljivi.

Vjerujui kako e istina konano ugledati svjetlo, Udruga HVIDR-a Beliše daje punu potporu Republici Hrvatskoj u zapoetom sudskom procesu i izraavaju uvjerenje u pravian ishod postupka pred Meunarodnim sudom pravde.

Imajui u vidu oslobaajuu presudu za generale Gotovinu i Markaa i sve postupke koji su voeni, a i koji se još vode, uvjereni smo da e Meunarodni sud pravde donijeti pravednu presudu, utvrditi odgovornost Srbije i JNA te osuditi agresiju poinjenu nad Republikom Hrvatskom i genocid nad njenim narodom.

Oekujemo da e po završetku procesa i donošenju presude zapoeti stvarni proces pomirbe i ublaavanja posljedica agresije na Republiku Hrvatsku što ukljuuje istinu o nestalim osobama, kanjavanje organizatora i poinitelja zloina, namirenje ratne štete i obešteenje rtava.

Uvjereni smo i da e presuda istovremeno biti upozorenje i alat za sprjeavanjeponavljanja zloina ili novih agresija, kako na podruju zemalja bivše Jugoslavije tako i šire.

Udruga HVIDR-a Beliše


SJEDNICA PREDSJEDNITVA UDRUGE HVIDRA BELIE 27.02.2014

Slika

U srijedu 26. veljae 2014. odrana je 4. sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Beliše na kojoj je ulanjeno 9 novih lanova.

 Na sjednici se raspravljalo o Planu rada Udruge za 2014. godinu i mandatno razdoblje te podršci Prijedloga o osnivanju „Zajednice Udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata Osjeko-baranjske upanije“ iji je inicijator HVIDR-a Osjeko-baranjske upanije.

Nadalje, razgovaralo se i o obiljeavanju 22 obljetnice akcije Baranja koja e se obiljeiti 3. travnja 2014. sveanim mimohodom i polaganjem vijenaca na spomen obiljeju poginulim hrvatskih braniteljima te svetom misom zadušnicom u crkvi Sv. Josipa Radnika u Belišu.

 O smanjenju mirovina HRVI i pravnoj zaštiti pred Ustavnim sudom RH, pravnoj zaštiti protiv upravnog akta pred HZMO-om i Upravnim sudom te pravnoj zaštiti pred opinskim sudom graanskom parnicom.

Zbog iskazane potrebe na sjednici su imenovani i Koordinatori Udruge HVIDR-a Beliše

  • za opinu Bizovac imenovan je gosp. ZLATKO VUKOVI iz Bizovca, a
  • za opinu Petrijevci imenovan je gosp. ZDRAVKO BAKARI iz Petrijevaca

 Po završetku sjednice Predsjednik Udruge gosp. Pavo Mileki pozvao je branitelje-hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata Valpovštine da protiv odluke Vlade RH o smanjenju mirovina HRVI zatrae pravnu zaštitu:

a) pred Ustavnim sudom RH

b) pred HZMO-om i Upravnim sudom i

c) graanskom parnicom pred opinskim sudom 

Upute i obrasci u svezi pravne zaštite mogu se dobiti ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18,00 do 20,00 sati u Uredu Udruge HVIDR-a Beliše, u Belišu, Vij. J.J. Strossmayera 67. koji se nalazi u zgradi Doma umirovljenika Beliše.
 
Pavo Mileki
099 690 91 14

ESTITKA ZA DAN HVIDRE REPUBLIKE HRVATSKE 25.02.2014

Slika

UDRUGA HVIDRA BELIŠE ESTITA SVIM LANOVIMA HVIDRE REPUBLIKE HRVATSKE

"DAN HVIDRE" 25. VELJAE


SJEDNICA PREDSJEDNITVA UPANIJSKE ZAJEDNICE UDRUGA HVIDR-e OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE 16.02.2014

Slika

Predsjedništvo upanijske zajednice udruga HVIDR-a Osjeko-baranjske upanije u petak 14. veljae 2014. Godine je u Belišu odralo sjednicu i konferenciju za novinare na kojoj je bilo rijei o pravnoj zaštiti lanova udruga vezano uz smanjenje mirovina ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju i prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona sa Ustavom Republike Hrvatske.

Damir Varadinec, predsjednik upanijske zajednice udruga HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije, izrazio je neskriveno vlastito i ogromno ogorenje lanstva što ve osmi puta Vlada Republike Hrvatske smanjuje prava i mirovine braniteljima Domovinskog rata raznih kategorija te njihovim obiteljima radi punjenja proraunskih rupa, a sa druge strane i dalje ostaju nedirnute mirovine boraca NOR-a i njihovih nasljednika – korisnika. Upozorava i da se mirovine braniteljima i ratnim vojnim invalidima te drugim korisnicima nee smanjiti za deset posto neto, nego bruto iznosa mirovina, što znai da e to smanjenje zapravo biti oko 13 posto.

Zbog svega toga neemo sjediti prekrienih ruku, ve smo odluili protiv Odluke Vlade RH pravnu zaštitu potraiti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, HZMO-om, Upravnim sudom i graanskim parnicama pred opinskim sudom - najavio je Varadinac, pozvavši lanove HVIDR-e Osjeko-baranjske upanije da se u svezi s pravnom zaštitom jave u najbliu udrugu kako bi dobili odgovarajui obrazac te sastavili albu.

Pavo Mileki, predsjednik Udruge HVIDR-e Beliše, naglasio je kako se nakon svega dosad uinjenog braniteljima i ratnim vojnim invalidima u Hrvatskoj teško oteti dojmu da se “vlast uvijek sjeti branitelja kada treba nešto uzeti i uštedjeti te da je ovdje na djelu iskljuivo diskriminacija odreene skupine ljudi”.

Financijski uinak te mjere u 2014. godini bit e samo tristotinjak milijuna kuna – priblino triput manje od novca koji je ova vlada prošle godine oprostila svojim dunicima kroz predsteajne nagodbe.

Hrvatski branitelji svoju mirovinu u cijelosti ili dijelom stekli su po posebnim uvjetima, na temelju trajnog gubitka radne sposobnosti kao posljedice stradavanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, te kumulirano po opim propisima na temelju mirovinskog staa i dugogodišnjih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje, zato smo ogoreni ovakvim postupcima zakonodavca kojima se pod izgovorom ušteda dravnog prorauna kontinurano branitelji kanjavaju smanjivanjem mirovina i ugroavanjem osnovnih egzistencijalnih prava.

Stoga se svi zajedno moramo suprotstaviti daljim nasrtajima na naša prava, jer bi se uskoro moglo dogoditi da nam potpuno ukinu sva prava koja smo stekli borei se za obranu domovine, rekao je izmeu ostaloga Mileki.

U posljednjih desetak godina svjedoci smo da se konstantno udara po braniteljskoj populaciji i dragovoljcima i invalidima - ljudima koji su branili i stvarali ovu dravu. Apsurd je da ih drava na ovakav nain stalno kanjava, a kao rezultat toga imamo podatak da upravo braniteljska populacija strahovito brzo umire zbog razliitih posljedica proivljenog rata i poratnog razdoblja. Prema podacima kojima raspolaemo, samo u posljednjih pet-šest godina umrlo je od 5.000 do 6.000 branitelja. Dakle, dnevno u Hrvatskoj umre pet-šest branitelja, a u tome prednjai Osjeko-baranjska upanija, u kojoj dnevno umru dva-tri branitelja u najboljim godinama- kazao je Miljenko Kolobari, predsjednik osjeke podrunice HVIDR-e.

Pavo Mileki

099 690 9114

 


HVIDR-a Belie organizira radni sastanak s hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata Opine Petrijevci 09.02.2014

Slika

 

O B A V I J E S T 

PREDSJEDNIŠTVO

UDRUGE

H V I D R-a BELIŠE

P O Z I V A

BRANITELJE - HRVATSKE VOJNE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA OPINE PETRIJEVCI

U ETVRTAK 13. VELJAE 2014. GODINE U 18,00 SATI

U

U PROSTORIJE  NOGOMETNOG KLUBA

„OMLADINAC“ PETRIJEVCI

NA
RADNI SASTANAK S BRANITELJIMA - HRVATSKIM VOJNIM INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA OPINE PETRIJEVCI

 

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU!                                                                 

HVIDR-a BELIŠE

Pavo Mileki 

099/690 9114


Obavijest o stipendiranju djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 21.01.2014

Obavijest             

Poštovani branitelji Valpovštine i lanovi Udruge HVIDR-a Beliše, obaviještavamo Vas da je Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, raspisao natjeaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2013/2014.

Natjeaj je otvoren do 07 veljae 2014. godine. Stoga Vas molimo da se urno javite u Ured Udruge HVIDR-a Beliše sa sjedištem u Belišu, Vijenac J. J. Strossmayera 67 – u zgradi Doma umirovljenika u Belišu radi dajnjih uputa i popune obrazaca za prijavu na Natjeaj.

Radno vrijeme Ureda Udruge HVIDR-a Beliše je:

·         Ponedjeljak, Srijeda i Petak – od 18,00 do 20,00 sati.

·         Kontakt: 099/ 6909 114; 099/5070 673; i 095/5970 288

·         e-mail: pmilekic@gmail.com

HVIDR-a Beliše


RADNI SASTANAK HVIDR-e BELIE S BRANITELJIMA BIZOVCA 16.01.2014

Slika

Radni sastanak s braniteljima-hrvatskim ratnim vojnim invalidima

                Domovinskog rata Opine Bizovac
 

Kako je i najavljeno, u srijedu 15. sijenja 2013. godine, s poetkom u 18,00 sati u prepunoj dvorani Opinske vijenice Bizovac, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše odralo je radni sastanak s braniteljima - hrvatskim ratnim vojnim invalidma Domovinskog rata Opine Bizovac.

Uz lanove Predsjedništva radnom sastanu je nazoio i Naelnik opine Bizovac gosp. Sreko Vukovi, koji je pozdravio nazone i izrazio zadovoljstvo ovim sastankom, istiui pritom da e, kao i grad Beliše, i opina Bizovac podrati rad Udruge HVIDR-e Beliše.

 Tema radnog sastanka bila je:

 

  • Upoznavanje branitelja – hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata sa   Statutom te planom i programom rada Udruge HVIDR-a Beliše  
  • problemi i potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
  • pravna i socijalna zaštita ratnih vojnih invalida
  • zaštita digniteta branitelja – hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
  • psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija
  • edukativna-savjetovanja                 

 

Po završetku sastanka branitelji – ratni vojni invalidi Domovinskog rata Opine Bizovac svoje zadovoljstvo ovim radnim sastankom iskazali su potpisivanjem Pristupnica Udruge HVIDR-a Beliše.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše ovakav radni sastanak odrat e i sa braniteljima – hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata Opine Petrijevci.   

HVIDR-a Beliše


HVIDR-a Belie organizira radni sastanak s hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata Opine Bizovac 13.01.2014

Slika

 

O B A V I J E S T 

PREDSJEDNIŠTVO

U D R U G E

HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA

DOMOVINSKOG RATA BELIŠE

P O Z I V A

BRANITELJE - HRVATSKE VOJNE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA OPINE BIZOVAC

U SRIJEDU, 15. SIJENJA 2014. GODINE U 18,00 SATI

U

OPINSKU VIJENICU, KRALJA TOMISLAVA 89.

NA

RADNI SASTANAK S BRANITELJIMA - HRVATSKIM VOJNIM INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA OPINE BIZOVAC

 

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU!

                                                                 

HVIDR-a BELIŠE

Pavo Mileki 

099/690 9114


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"